dilluns, 17 de maig de 2010

Diagonal, amb C de Canvi, amb C de CiU.

Lamentable i car l'espectacle del Referèndum sobre la Diagonal. Un referèndum que mesura amb prou precisió la distància abismal que separa l'Alcalde Hereu de la ciutadania. Un Referèndum que, fent una simple divisió, surt a 20€ el vot (amb la que està caient...). Referèndum, al capdevall, en el que s'ha imposat la C, la C de Canvi, la C de CiU. Vinga Trias ! Ajudan'ns a posar sentit comú a tanta disbauxa biopija, que això encara té remei. Que la ciutat s'ho mereix.

De la conjunció, a la col•lisió Planetària: el petit error de predicció de Leyre Pajín.

(Article inèdit)


Qui no recorda l’anunci de la Sra. Pajín, segons el qual havíem d’estar atents a la imminent conjunció planetària entre Obama i ZP, President dels Estats Units d’Amèrica, l’un, i de torn de la Unió Europea, l’altre ? Sens dubte, un anunci per recordar per més d’una raó: en primer lloc, perquè retratava la distància sideral entre la Sra. Pajin i la realitat, en segon lloc, perquè denotava la ridícula idolatria de l’aparell socialista respecte ZP (m’ensumo que més caducada que un iogurt), o perquè exemplificava, potser com cap altre, l’autisme del President ZP respecte la situació econòmica que ja aleshores vivia el conjunt de l’estat. Tant se val. El cas és que la conjunció no va ser ben be planetària, sinó més aviat telefònica i que, concretament, es va produir el dimarts al vespre –hora local- . I a fe de Déu que hi va haver conjunció astro-planetària ! conjunció i xoc -diria jo- i no precisament en els termes augurats per la Pajín, sinó d’un signe lleugerament diferent: vaja, que més que una conjunció Obama / ZP, dimarts al vespre es va produir una col•lisió planetària. Una col•lisió d’aquelles que, en altra temps, va fer desaparèixer els dinosaures... Pensions, funcionaris, persones i famílies amb dependència, indústria farmacèutica, ajudes a les famílies amb fills... en són els primers efectes. On és la Pajín ? Ah.. sorpresa, sorpresa... vegeu què diu una nota d'agències d'avui mateix:

Pajín traslada "todo el apoyo" del PSOE a Hereu
MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -


La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, salió hoy en defensa del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, tras las críticas que está recibiendo ante el fracaso de su consulta sobre la avenida Diagonal por los tres millones de euros que ha supuesto...Pobre Hereu...

dilluns, 3 de maig de 2010

Sanejar l'aigua, sanejar l'ACA.

(article inèdit)

Dimecres passat, i com a consequència d'un intens debat substanciat al Ple anterior amb el Conseller Baltasar, el Ple del Parlament va aprovar una Moió (el text de la qual adjunto al capdevall d'aquest article), en la que fonamentalment es fan tres coses: reconèixer implícitament la delicadíssima situació financera de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA, en endavent), dibuixar les línies mestres per sortir d'aquesta situació i -no menys important- ampliar el termini per a la presentació d'al.legacions al Pla de Districte Fluvial de Conca de Catalunya i al Programa que se'n deriva.

El text, inicialment proposat per CiU, va acabar incorporant aportacions tant dels grups que donen duport al Govern, com del grup parlamentari Popular. Assolir un acord a aquestes alçades de la Legislatura, a quatre dies d'unes eleccions i en matèria d'aigua (amb tot el que ha passat al llarg de la present Legislatura), és poc menys que un miracle... És, ara dit molt seriosament, un exercici de responsabilitat per part d'uns i altres. És, en definitiva, intentar facilitar les coses al proper Govern, sigui del signe que sigui (jo espero per raons òbvies que sigui de CiU !), de manera que tingui un marc clar per a prendre decisions,una part de les quals segurament s'hauríen d'haver pres aquesta mateixa Legislatura.

Així mateix, l'acord parlamentari significa poder debatre amb major tranquilitat un document transcendent per a la política de l'aigua com ho és el Pla de Districte Fluvial de Conca de Catalunya, marc i esboç de les línies mestres de la política de l'aigua de la propera dècada. El raonament per allargar-ne el període d'esmenes és ben simple: abans de prendre nous compromisos que de ben segur impactaran severament les finances ja prou depauperades de l'ACA, millor encarrilar la seva delicada situió financera.


Intervenció en defensa de la proposta de CiU sobre l'endeutament de l'ACA i sobre el Pla de districte de conca fluvial de Catalunya:
Intevenció consensuant el text definitiu:

Text íntegre i definitiu de la Moció aprovada al Ple:

1.- L’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que administració hidràulica i organisme de conca del Govern de la Generalitat que és, executa les funcions que resulten de la legislació d’aigües de Catalunya i de l’aplicació de la Directiva Marc de l’aigua i les que, en aplicació d’aquest marc normatiu, l’hi encomana el mateix Govern. És per això que cal continuar dotant-la d’instruments financers suficients, estables i duradors en el temps que assegurin la seva estabilitat econòmica i financera.

2.-Definir les bases econòmico-financeres de l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’horitzó 2010-2020, tenint en compte els següents criteris:

- Tendir a l’estabilització i a la posterior reducció gradual del deute, considerat en termes d’apalancament, que ha acumulat per l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant l’elaboració d’un programa financer a mig i llarg termini.

- Impulsar l’actualització del contracte-programa pel període 2011-2018, per tal de consolidar el marc financer que garanteixi la viabilitat econòmica a llarg termini. Aquesta major implicació financera del Govern de la Generalitat en el finançament de l’administració hidràulica catalana haurà de permetre fer front a les despeses de tipus general i transversal i no associades a la disponibilitat i depuració de l’aigua.
- Finançar les inversions en curs i pendents, d’acord amb el Programa de Mesures, amb càrrec al finançament previst per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en la seva Disposició Addicional 3ª, i en concordança amb el que preveu el Pla Catalunya per a les infraestructures hidràuliques.

- Tendir, de manera concertada amb els agents econòmics i socials, cap al mandat de recuperació de costos que estableix la Directiva Marc de l’Aigua, vetllant per tal que aquest procés, que haurà de ser necessàriament gradual, no afecti a la competitivitat dels sectors productius, ni a la situació de les economies domèstiques, i aplicant les alternatives que comportin major eficàcia i eficiència. Millorar els mecanismes de tarifació social en l’abastament d’aigua domiciliària, per tal de garantir el dret de tota persona a rebre un subministrament d’aigua potable suficient per a cobrir les seves necessitats bàsiques, sigui quina sigui la seva situació econòmica".

3.- Ampliar el període d’exposició pública del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del Programa que se’n deriva fins a finals de juliol del 2010, atesa la seva complexitat, l’impacte econòmic que se’n deriva, i per tal de disposar d’un període de temps més ampli per al coneixement i debat del seu contingut, i facilitar la participació dels ens i entitats interessades i de la ciutadania en general".

Palau del Parlament, 29 d'abril de 2010