dimecres, 23 de setembre de 2009

Del PIB al PNN: l 'interessant Informe Stiglitz.

(article inèdit).


Fa més d’un any, el President Sarkozy va encarregar a personalitats de reconegut prestigi un informe per mesurar el progrés econòmic i social dels països. Un informe per tal d’elaborar nous indicadors per a mesurar la riquesa des d’una perspectiva no estrictament economicista, sinó global.

El resultat s’ha conegut fa pocs dies. Es tracta d’un informe de més de tres-centes pàgines que, sota el títol Rapport de la Comissions sur la mesure des performances économiques et du progrès social fa un conjunt de recomanacions a tenir en compte i que bé podríem resumir en una: hem de desenvolupar indicadors que, més enllà de mesurar l’estricta producció econòmica (el PIB), ens ajudin a mesurar el benestar de la població. En aquest sentit, l’Informe ens parla del Producte Nacional Net (PNN), el qual, a més del PIB, mesura els efectes de la depreciació del capital en les seves dimensions natural, humana, etc.

Caldrà parar compte a aquest Informe que, al marge de la definició de nous indicadors, ens fa un reguitzell de recomanacions entre les que destacaria les següents:

- Tenir en compte el punt de vista de les famílies: tenir en compte els impostos, les prestacions socials, els serveis proporcionats per l’Estat en els terrenys de la salut i l’educació, etc.
- Avaluar la sostenibilitat del benestar, és a dir, la seva capacitat de mantenir-se en el temps.
- Proposar indicadors sobre la qualitat de vida.
- Establir un conjunt d’indicadors relacionals amb el medi ambient, particularment adreçats a donar resposta al fenomen del canvi climàtic.
- O bé avaluar exhaustivament les desigualtats, bé siguin de gènere, de generació, o conseqüència de la immigració.

L’informe és extens, rigorós i profund, i em dóna la sensació que es tracta d’una aportació a tenir en compte tant pel que diu, com per la talla intel•lectual de qui ho diu. En aquest sentit, destaquen els Premis Nobel d’Economia, els Professors E. Stiglitz (que n’és el coordinador) i Amartya Sen, entre molts d’altres. N’haurem de seguir parlant.